ნებისმიერ მომხმარებელს მისი ინტერესიდან გამომდინარე გაუწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას პირადად ოფისში შეხვედრისას. ასევე ჩვენს საიტზე lawtime.ge ონლაინ რეჟიმში პროფესიონალ ადვოკატთა გუნდი ვაწარმოვებთ ინტენსიურ, კვალიფიციურ და საფუძვლიან კონსულტაციას.
    ჩვენთან მოღვაწე პროფესიონალ ადვოკატთა უმთავრესი ამოცანაა, უმაღლესი დონის სამართლებრივი კონსულტაციისა და მომსახურეობის გაწევისას თითოეულ დაინტერესებულ პიროვნებას გაგიმართლოთ ჩვენდამი გამოხატული ნდობა, რაც გულისხმობს კლიენტისათვის ოპტიმალური შედეგის დადგომას.
  მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე ორიენტრებულნი ვართ პროფესიონალური ნიშანთვისებების სრული რეალიზაციით შევუქმნათ კლიენტს ყველა ის პირობა რაც მიზნის მიღწევის ძირითადი საფუძველი გახდება.დანაშაული ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ, ნარკოტიკული დანაშაული, ოჯახისა და არასრულწლოვანის, ეკონომიკური, საკუთრების წინააღმდეგ. დანაშაული ფულად საკრედიტო და საფინანსო სისტემაში,საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის სფეროში, სამოხელეო და სასამართლო ხელისუფლების, სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ და ა.შ


საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის #24

ტელეფონი: +995 599-91-46-91
tel: +995 592 52 52 61

მაილი: info@lawtime.ge

შემოგვიერთდით facebook _ზე

LowTime.ge

© copy 2017 LawTime.ge all right reserved. developed by bws.ge